Untitled Document
ค้นหาข่าว

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน
แผนงานประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ
กองช่าง
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาดสอบราคขุ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนา
แผนดำเนินงานประจำปี
สายตรงนายก
ติดต่อเทศบาล

ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา
ข่าวสารกองคลัง
ภาพแสดงหน้าแรก
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บร
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.
แผนอัตรากำลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
โครงสร้างองค์กร
ประกาศราคากลาง
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
ทีมงานเว็บมาสเตอร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท.
กิจกรรม ศพด. เทศบาลตำบลนาขยาด
ร้านกาชาด วันลอยกระทง
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการอบรมการนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การป
กฐินพระราชทาน
งานกองช่าง
กิจกรรมการปฏิบัติงานของกองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ปั่นทุกวัน สุขภาพดี
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
โครงการฝายประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
โครงการปั่นจักรยาน "ร้อยรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ร่วม
โครงการประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 15
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพารา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
Thailand
   
 
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้า
   
   
 
   
 

:: โทรทัศน์
3 5 7 9 11 itv nation

:: หนังสือพิมพ์
ทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
    

Untitled Document online : 1คน

[ admin ]
   :: ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา19-06-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา19-06-2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายอนามัย-นาในไร่10-06-2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-06-2563
ประกาศราคากลาง29-05-2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-05-2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-05-2563
ประกาศราคากลาง19-05-2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-04-2563
ประกาศราคากลาง01-04-2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2563
ประกาศราคากลาง09-01-2563
wew12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง28-08-2561
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24-07-2561
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24-07-2561
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24-07-2561
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งอ้ายโต้ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาดนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 18-07-2561
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1 -12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 138 สาย 11-07-2560
ราคากลาง28-03-2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ฯ – วัดเขาโพรกเพลง – บ้านหนองสาฯ หมู่ที่ 5,9,10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง03-11-2557
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโรงรม หมู่ที่ 10,5,6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง03-11-2557
ยกเลิกประกาศ29-10-2557
ยกเลิกประกาศ29-10-2557
ประมล้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์22-10-2557
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์22-10-2557
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลนาขยาด หมู่ที่ 1- 12 25-03-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดฝาปิดแบบรางตื้น 25-03-2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายป่าลูกยาง – นาในไร่ 19-03-2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 โครงการ15-08-2555
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07-08-2555
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์27-07-2555
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 26-07-2555
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17-07-2555
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์29-11-2554
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์31-08-2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล27-08-2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 27-08-2553
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด 2 ชั้น ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง04-08-2553
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)15-07-2553
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์08-06-2553
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์08-06-2553
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์08-06-2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา31-05-2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 31-05-2553
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา31-05-2553
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลตำบลนาขยาด ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 07-05-2553
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07-04-2553
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07-04-2553
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07-04-2553
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์07-04-2553
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)02-04-2553
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองพูด – ขันหมู่ หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 01-04-2553
 


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ใจสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด
อัพเดทล่าสุด 26-10-2558


 

< กรกฎาคม  2563 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ภาพสินค้าโอท๊อป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล
เบอร์ติดต่อ : ยังไม่เพิ่มข้อมูล  
 
  ข้อความ : ดูแลระบบน้ำประปา ม.7 ด้วย ไม่ไหลมาหลายวันแล้ว
โดย : ชาว ม.7
.............................
ข้อความ : ต้องการต่อประปาหมู่บ้าน​ บ้านตั้ออยู๋ที่​หมู่​9.ต.นาขยาดใกล้ๆวัดเขาโพลกเพลงตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน​น้ำในบ่อแห้งขอด​ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ​ ต้องทำอย่างไรบ้าง​ มีเอกสาร​ที่ต้องใช้เพื่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน​
โดย : รุ่งนภา​ คงทอง
.............................
ข้อความ : ไม่ทำไรออดเดียว ถนนอีเลี้ยงปลาได้แล้ว ไม่มีการพัฒนา
โดย : นายกไข่
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ซ่อมไปถึงไหนแล้วผู้ใหญ่แจ้ง 5 วัน ปาเข้าไปแค่ครึ่งเดือนแล้วกันบริหารจัดการไม่ได้แค่น้ำประปายังไหลมั้งไม่ไหลมั้งแล้วจะทำโครงการอื่นให้มีประสิทธิภาพได้ปรือแลแค่น้ำประปาอย่างเดียวกะยังเอาไม่อยู่ น้ำก็ไม่มีคุณภาพ ทำแล้วควรทำให้ออกมาดีอย่าสงหมาให้พ้นซั้งนึกถึงใจเค้าในเรา น้ำไม่ไหลเป็นครึ่งเดือนแล้ว ใครเคยเดือนร้อนมั้ง พนักงานมีกี่คนนั่งกันบายใจรับเงินเดือนทำไหรไม่เป็นหรือไงนี่ให้เวลามานานว่าจะไม่พูดแล้วแต่นี่มั้นนานเกินไปแล้วซ้อมประปาทีเป็นครึ่งเดือน
โดย : คนหมู่ 2
.............................
ข้อความ : น้ำประปาหมู่ที่ 2 ไม่ไหล ใครรับผิดชอบ ถ้าคิดว่านี่คือการทำดีทีสุดแล้วน้ำไหลได้เท่านี้ก็คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านี้คงเกิดขึ้นได้อยากสำหรับประปาหมู่ที่ 2
โดย : คนใช้น้ำ
.............................
ข้อความ : นี่เป็นการเขียนหาท่านเป็นครั้งที่2 เนื่องจากครั้งแรก คณะทำงานของท่านยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนไป ความสุขของลูกบ้านคือคือความสุขของท่านไม่ใช่หรือ ถ้าสอดคล้องตามหลักนโยบายที่เคยให้ไว้คือการแก้ไขปัญหาให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่หรือ แต่นี่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไยท่านจึงนึ่งเฉย. น้ำประปาไม่ไหล พวกเราต้องใช้ในการทำมาหากิน ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง. มากะปริดกะปรอยบ้าง เมื่อน้ำมาแล้วก็มาพร้อมกลิ่นคาว. น้ำเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเขียวบ้าง. ถามหน่อยพวกคุณกล้าใช้มันหรือ กล้สกิน กล้าอาบหรือ หรือไม่กล้าเอ่ยปากพูดถึงปัญหาแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบแล้วผ่านไป นี่ไม่ใช่การทำงานที่ดี ไม่มีประสิธทธิภาพ อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้จริงจังเสียบ้าง. ไม่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
โดย : ตัวแทนชาวบ้าน
.............................
ข้อความ : เมื่อไหร่จะปรับปรุงเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่3 สักที ทั้งสกปรกและมีกลิ่น
โดย :
.............................
ข้อความ : เสียดายตำบลนาขยาดน่าจะได้รับการพัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่
โดย :
.............................
ข้อความ : เมื่อไหรน้ำประปาได้รับการแก้ไข
โดย :
.............................
ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ ระบบประเมื่อไหร่จะแก้ไขได้ ทั้งน้ำขุ่น ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แบบนี้ชาวบ้านกี่แย่ หากท่านทำได้คงได้ใจปชช.ไปไม่น้อยเลย
โดย : ผู้เดือดร้อนมาก ม.11
.............................
  ข้อความ
  โดยคุณ
  พิมพ์ 7631ในช่อง **
 

ดูข้อความทั้งหมดที่นี่
 

Untitled Document
     
   
 
 
 
ค้นหา:

เทศบาลตำบลนาขยาด
ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขุน จ.พัทลุง 074-842666
www.nakhayad.go.th